Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia

MUP w Lublinie dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:

Rejestracja oświadczeń II piętro pokój 202, 203, 209

Wzory dokumentów

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę