Rynek pracy - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 34.089,36 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

W związku z rozpoczęciem akcji: "Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne Zdjęcia do CV…” serwisy Passport-Photo.Online oraz PhotoAiD.com przygotowały bezpłatne narzędzie umożliwiające stworzenie...

Projekt "Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości"

Uchwałą Nr 800/XXV/2021 Rada Miasta Lublin w dniu 28 stycznia 2021 r. uchwaliła "Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2021 -...

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do udziału w projekcie pn. „Pracownicy Przyszłości" . Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2020r. – 30.01.2022 r. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów Miasto, Lublin, Mełgiew,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę