Rynek pracy - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Fundacja Aktywizacja zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności na bezpłatne szkolenie „PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z INNOWACYJNYMI TECHNIKAMI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ” zakończone...

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na projekt "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2", współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

SZANSA NA ZATRUDNIENIE – projekt dla osób zwolnionych i pracowników zagrożonych zwolnieniem!

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców w ramach cyklu 12 Okres realizacji projektu  01.02.2020 – 31.08.2022 Tytuł: SGE 12 - SMEs Growing in Europe   INFORMACJE O PROJEKCIE ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Od 2018 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę