Rynek pracy - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

01 lutego 2024 roku - Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczął realizację programu specjalnego „MŁODZI MOCNI"  – skierowanego do 20 osób bezrobotnych do 30 roku życia...

Program jest przewidziany dla 25 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1...

17 maja 2023 roku - Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczął realizację programu specjalnego „PERSPEKTYWA"  – skierowanego do 20 osób bezrobotnych powyżej 50 roku...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę