Rynek pracy - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program ma na celu aktywizację zawodową bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową poprzez skierowanie ich do udziału w stażach.

Projekt „Lubelski Park Przedsiębiorczości”

Program jest przewidziany dla 30 uczestników spośród osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Miejski Urząd Pacy w Lublinie informuje, że Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Miasto Lublin, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę