Strona główna - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Szanowni Państwo, 

 obsługa klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:00

Bilety do rejestracji można pobierać od godziny 7:45 do wyczerpania numerków lub maksymalnie do godziny 14:00

Zachęcamy do składania dokumentów w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą ePUAP i portal praca.gov.pl.

Pragniemy poinformować, że prowadzimy obsługę również w języku ukraińskim.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.)  podania wniesione na adres poczty elektronicznej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie pozostawia się bez rozpoznania.
 
Rozpatrywane i załatwiane są tylko podania składane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie:
- osobiście,
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- poprzez praca.gov.pl - złożenie wniosku wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MUP w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w przypadku posiadania konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego.


Promocja projektu 2024 780 pix.jpg

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Baner_pomoc_ukrainie
Przycisk więcej materiałów wideo 2
Nieodpłatna pomoc prawna - przycisk
Link do portalu Praca.gov.pl

Usługi elektroniczne MUP

Zapraszamy wszystkich Pracodawców do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej POTRZEB SZKOLENIOWYCH
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1...

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1...

17 maja 2023 roku - Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczął realizację programu specjalnego „PERSPEKTYWA"  – skierowanego do 20 osób bezrobotnych powyżej 50 roku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Adres ul. Niecała 14,
20-080 Lublin
Telefon: + 48 81 466 52 00
Fax: + 48 81 466 52 01
E-mail: mup@mup.lublin.pl
NIP: 712-252-48-48
REGON: 431213647

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę