Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1...

17 maja 2023 roku - Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczął realizację programu specjalnego „PERSPEKTYWA"  – skierowanego do 20 osób bezrobotnych powyżej 50 roku...

Program ma na celu aktywizację zawodową kobiet długotrwale bezrobotnych poprzez skierowanie ich do udziału w stażach oraz przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Program ma na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych i poszukujących pracy 50+ poprzez skierowanie ich do udziału w stażach oraz przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę