Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Program jest przewidziany dla 30 uczestników spośród osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

  Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych  w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VII)"   realizowany w ramach...

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w mieście Lublin.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę