Strona główna - Miejski Urząd Pracy w LublinieMiejski Urząd Pracy w Lublinie. Wsparcie dla osób bezrobotnych. Szkolenia indywidualne i grupowe. Zarejestruj się w Urzędzie Pracy, podnieś kwalifikacje, uzyskaj uprawnienia, zdobądź nowy zawód. Skorzystaj ze szkoleń grupowych i indywidualnych - dostosowanych do potrzeb osób bezrobotnych, zgodnych z oczekiwaniami pracodawców. Przykładowe kierunki szkoleń: Spawanie metodą TIG i MAG, Operator koparko-ładowarki klasa III, Kadry i płace z egzaminem zewnętrznym, kucharz z egzaminem czeladniczym. Kontakt: Na stronie: muplublin.praca.gov.pl, E-mail: mup@mup.lublin.pl, Telefon: (81) 466 52 52, Adres: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, Pok. 1 (parter) - informacja. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA: REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA, STANOWISKA PRACY, ORGANIZACJĘ STAŻU, ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH, DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE, BEZROBOTNEGO,KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 LAT. WIĘCEJ INFO: Na stronie: muplublin.praca.gov.pl, e-mail: praca@mup.lublin.pl, Telefon: (81) 466 52 44, (81) 466 52 57, Adres: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, Pok. 1 (parter) - informacja. wyżej wymienione usługi i instrumenty rynku pracy finansowane są ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER, RPO WL).


W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 i w trosce o Państwa bezpieczeństwo Miejski Urząd Pracy w Lublinie przypomina o obowiązku noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu społecznego.

Rekomendujemy załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną, pocztową, pocztą elektroniczną oraz przez skrzynkę podawczą e-PUAP i portal praca.gov.pl

Aby móc zapewnić odpowiednią i bezpieczną pracę oraz obsługę osób bezrobotnych i przedsiębiorców wprowadziliśmy zmiany w funkcjonowaniu urzędu.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi:
Informacje nt. obsługi klientów MUP w Lublinie w związku z epidemią koronawirusa.
                                                                                                     tarcza logo                                                                                          

Nowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach udzielana dwukrotnie lub trzykrotnie.

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie ogłasza, że od dnia 28.02.2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy o COVID-19, mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.
 

(Tu można znaleźć więcej informacji)

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Adres ul. Niecała 14,
20-080 Lublin
Telefon: + 48 81 466 52 00
Fax: + 48 81 466 52 01
E-mail: mup@mup.lublin.pl
NIP: 712-252-48-48
REGON: 431213647

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę