Rynek pracy - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych  w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)"   realizowany w ramach...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)"   realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, ...

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

Projekt „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych  w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (IV)" realizowany w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę