Publikacje urzędu - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Publikacje

Program specjalny „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Cel programu: zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 długotrwale bezrobotnych osób w wieku 30 - 50 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy jednoczesnym osiągnięciu min. 80% efektywności zatrudnieniowej.   Uczestnicy: 15 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30...

Staż w opiniach uczestników i pracodawców

Raport jako zbiorczy dokument przedstawia zdanie osób, które skorzystały z oferty instrumentu rynku pracy jakim jest staż oraz opinie pracodawców. Załączniki Staż w opiniach uczestników i pracodawców - raport ...

Atlas Dobrych Praktyk

W „Atlasie Dobrych Praktyk" przedstawiono przykłady dobrych praktyk, które ukazują wiele różnych skutecznych działań młodych firm a powstały dzięki dofinansowaniu z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Załączniki Atlas Dobrych...

Vademecum Przedsiębiorcy

Własna firma staje się współcześnie jedną z najatrakcyjniejszych form realizacji osobistej kariery zawodowej i życiowej. W kategoriach indywidualnych daje ona szansę samodzielności działania oraz samorealizacji planów i marzeń. Załączniki ...

Raport z badań lokalnego rynku pracy miasta Lublina - tendencje i prognozy

Przeprowadzone badanie umożliwiło uzyskanie kompleksowej informacji o sytuacji na rynku pracy Lublina w kontekście podaży pracy i popytu na pracę. Wyznacza także prognozy rynku pracy Lublina na lata 2009-2013 Załączniki ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę