Aktualności urzędu - Miejski Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW - IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START WPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, o zamieszczeniu wstępnego protokołu z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na...

Przedłużenie naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Miejski Urząd Pracy w Lublinie przedłuża nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach...

XV edycja - Targi Pracy 2018 - relacja

W dniu 18 kwietnia 2018 r. odbyła się XV edycja Targów Pracy . Tradycyjnie organizatorem przedsięwzięcia był Miejski Urząd Pracy w Lublinie, a współorganizatorami byli:...

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin...

Dodatkowe środki FP na dofinansowanie podjęcia działaności gospodarczej

Informujemy, iż Miejski Urząd Pracy w Lublinie otrzymał  dodatkowe środki  Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na...

Refundacja kosztów doposażenia

Informujemy, iż środki Funduszu Pracy i EFS przeznaczone na finansowanie refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy i organizację prac interwencyjnych zostały...

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Informujemy, iż środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zostały rozdysponowane. Miejski Urząd Pracy w...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę